Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>
Jul 20 2012

Regulamin Promocji Dobrze, lepiej, Niebieski.net - Prezent od Webmastera

REGULAMIN PROMOCJI „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!”

Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2012 roku

I. Organizator promocji

Organizatorem promocji jest Suport Mirosław Kryska, właściciel serwisu i marki Niebieski.net.

II. Uregulowania prawne

1. Podstawą prawną promocji jest niniejszy Regulamin, który stanowi jedyny dokument określający zasady oraz okres trwania promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.niebieski.net/regulamin-prezent-od-webmastera.

2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja oraz firma, która nie korzystała dotąd z usług i promocji oferowanych przez serwis Niebieski.net, zwana dalej „Nowym Klientem”.

4. Do uczestnictwa w promocji upoważnia kupon promocyjny z ważnym kodem aktywacji, zwany dalej „Pakietem Prezentowym”.

5. Nabycie Pakietu Prezentowego jest bezpłatne.

6. Realizacja Pakietu Prezentowego jest płatna 1 zł brutto - ze względu na bycie w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym.

6. Wyłącznymi kolporterami Pakietów Prezentowych są Partnerzy serwisu Niebieski.net.

III. Przedmiot promocji

Przedmiot promocji stanowią usługi:

1. Domena .pl na 1 rok o wartości rynkowej 30 zł netto;

2. Pakiet "Ochrona danych osobowych" o wartości rynkowej 200 zł netto;
2.1. Usługa obejmuje:
a) konsultację ze specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych (1 godzina)
b) poradnik "15 najczęstszych pytań w ochronie danych osobowych" (format pdf)
c) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą na czas działania hostingu (3 miesiące)

3. Poradnik "Jak nie zostać spamerem" o wartości rynkowej 30 zł netto;
3.1. Usługa obejmuje profesjonalny poradnik antyspamowy dostępny w wersji elektronicznej lub drukowanej.

4. Niebieskie Miesiące o wartości rynkowej 240 zł netto;
4.1. Usługa obejmuje:
a) przeniesienie stron na serwery Niebieski.net - obejmuje przeniesienie do 3 stron, a w przypadku większej ilości - dogodne warunki
b) przeniesienie kont pocztowych na serwery Niebieski.net
c) 3 miesiące hostingu,
d) gwarancję 24 godzinnej pomocy technicznej.

IV. Zasady promocji

1. Usługi w ramach promocji można łączyć.

2. Powtarzające się w usługach elementy składowe nie ulegają sumowaniu.

3. Pakiet Prezentowy można wykorzystać do daty ważności, określonej na otrzymanym Pakiecie.

4. Realizacji Pakietu Prezentowego można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.niebieski.net/prezent-od-webmastera lub z pomocą konsultanta serwisu Niebieski.net pod numerem telefonu 32 753 86 87.

5. Po upływie czasu, na jaki opiewają usługi w Pakiecie Prezentowym, Nowy Klient decyduje, czy chce nadal korzystać z usługi.
5.1. Nowy Klient otrzyma powiadomienia o wygasaniu usług wraz z fakturą proformą na ewentualne przedłużenie usług, które podlegają przedłużeniu. Brak informacji o przedłużeniu usług, powoduje wygaśnięcie posiadanych usług.

6. Przedłużenia usług można dokonać na następujących warunkach:

6.1. Domena .pl – koszt przedłużenia domeny .pl – 89 zł netto / rok
6.2. Poradnik „Jak nie zostać spamerem” – nie ma potrzeby przedłużenia
6.3. Niebieskie Miesiące – koszt przedłużenia hostingu na następny okres rozliczeniowy:

  • 1 miesiąc – 45,00 zł netto + 23% VAT
  • 3 miesiące – 95,00 zł netto + 23% VAT
  • 6 miesięcy – 165,00 zł netto + 23% VAT
  • 12 miesięcy - 295,00 zł netto + 23% VAT

Faktura proforma na przedłużenie hostingu jest wystawiana na okres roczny - najczęściej wybieraną i najbardziej korzystną opcję. Nowy Klient może również dokonać przedłużenia na inny okres rozliczeniowy.

6.4. Ochrona danych osobowych – ewentualnemu przedłużeniu podlega hosting danych osobowych na serwerach Niebieski.net - 165 zł netto / rok

V. Postanowienia końcowe

1. Usług objętych promocją „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!” nie można łączyć z innymi promocjami serwisu Niebieski.net.

2. Do umów pomiędzy Nowym Klientem, a firmą Suport Mirosław Kryska i posiadaną przez nią marką Niebieski.net zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Nowym Klientem a firmą Suport Mirosław Kryska, a którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy Suport Mirosław Kryska.

3. Firma Suport Mirosław Kryska zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Pakietu Prezentowego bez podania przyczyny.

4. Promocja „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!” ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

5. Regulamin obowiązuje do odwołania.

By powrócić do realizacji zamówienia, kliknij TUTAJ