Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>
Jun 19 2013

GIODO i PIP łączą siły


GIODO i PIP łączą siły

O instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych słyszy się coraz częściej. Co prawda, wiele osób uważa jeszcze, że ustawa o ochronie danych osobowych jest tzw. martwą ustawą, ponieważ prawie nikt się do niej nie stosuje. Myślenie takie może być jednak błędne.

Otóż w marcu 2011 roku znowelizowano ustawę, dając jednocześnie GIODO możliwość bezpośredniego nadawania kar. Sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku prezesa UOKiK czy UKE. Egzekucja odbywa się poprzez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozlicza się przedsiębiorca. Kary mogą wynieść 50 tyś. zł i można je za to samo przewinienie nałożyć czterokrotnie - w przypadku, kiedy nie będziemy się stosować do zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z ustawą, za utrudnianie pracy inspektorowi podczas kontroli, można mieć sprawę karną, a sam inspektor ma prawo użyć przymusu bezpośredniego, czyli zakuć w kajdanki itp.

Mimo tych zmian, wielu zarzuciło, że GIODO nie jest skuteczne w swoich działaniach pod względem ilości przeprowadzonych kontroli. Sam Generalny Inspektor składając przed Sejmem sprawozdanie ze swojej działalności powiedział, że większość kontroli odbywa się w mieście stołecznym Warszawa ze względu na koszty. Biuro GIODO jest instytucją scentralizowaną i nie posiada swoich oddziałów, wobec czego taniej jest wysłać pracownika na kontrolę na miejscu, niż delegować go do oddalonego o kilkaset kilometrów miasta i zapewnić mu tam wyżywienie, nocleg itd. Były pomysły, aby utworzyć oddziały GIODO w każdym mieście wojewódzkim, jednak to znacznie podniosłoby koszty.

Należy pamiętać, że kontrole to jedna z wielu działalności GIODO. I tak, w marcu 2013 roku, Generalny Inspektor zawarł porozumienie o współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Od teraz kontroler z PIP może przeprowadzić kontrolę dotyczącą ochrony danych osobowych, a inspektor z GIODO może skontrolować firmę pod kątem prawa pracy. Obie jednostki mają siebie powiadamiać w przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości.

Teraz GIODO wzmocni swoją pozycję, a wiele firm mających swoją siedzibę poza Warszawą, które czuły się bezpieczne, ponieważ kontrola z GIODO ich nie sięgnie, mogą zacząć się obawiać. Państwowa Inspekcja Pracy ma swoje biura terenowe, dysponuje większą kadrą i liczba kontroli oraz kar z pewnością wzrośnie. Nie ma co zwlekać, tylko możliwie najszybciej wdrożyć w firmie system ochrony danych osobowych, ponieważ tylko w taki sposób możemy faktycznie czuć się bezpiecznie w przypadku kontroli GIODO.

Zobacz także artykuły...