Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>

Zachęcamy do zapoznania się usługami z zakresu ochrony danych osobowych
naszego Partnera biznesowego


Dokumentacja przetwarzania danych osobowych z instrukcją zgłoszenia zbiorów do GIODO i pomocą prawną

W cenie 199 zł netto (+23% VAT) - zobacz opis...

 • Dokumentacja ta jest wymagana w każdej firmie lub jednostce organizacyjnej, która zatrudnia chociażby 1 pracownika lub przetwarza inne dane osobowe, np. dane Klientów.
 • Po uzupełnieniu danymi przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, dokumentacja spełnia wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia.
 • W dokumentacji znajdują się wszystkie niezbędne załączniki, oświadczenia i wykazy w zakresie przetwarzania danych osobowych, wraz z informacjami ułatwiającymi prawidłowe jej wypełnienie.
 • Wdrożenie dokumentacji RBDO gwarantuje zabezpieczenie formalne podmiotu w przypadku kontroli - dokumentacja wewnętrzna jest głównym elementem podlegającym weryfikacji.
 • W cenie zamówienia otrzymują Państwo możliwość bezpłatnej konsultacji z Działem Prawnym RBDO, w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentów.
Sprawdź i zamów: http://rbdo.pl/sklep/produkt/dokumentacja-przetwarzania-danych-osobowych


Audyt Baz Danych z dokumentacją i rejestracją w GIODO

W cenie 699 zł netto (+23% VAT) - zobacz opis...

Przedmiotem zamówienia jest pakiet usług Kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych: Audyt + Dokumentacja + Rejestracja zbiorów do GIODO i 6 miesięcy wsparcia prawnego – usługa zapewnia optymalne wdrożenie wymaganych elementów ochrony danych osobowych w firmie, szkole lub organizacji przetwarzającej dane podlegające zgłoszeniu do GIODO - bez obowiązku wyznaczania ABI.

PAKIET USŁUG ZAWIERA:
1. Audyt systemu przetwarzania danych osobowych w podmiocie
 • Audyt wymaganych elementów systemu ochrony danych osobowych
 • Audyt obowiązków zgłoszenia poszczególnych zbiorów do rejestru GIODO
 • Na podstawie audytu prawnik zaleca dedykowane rozwiązania i przystępuje do rejestracji zbiorów w GIODO

2. Kompletna dokumentacja przetwarzania danych osobowych ze wsparciem i nadzorem prawidłowego wdrożenia

 • Kompletna dokumentacja przetwarzania danych spełnia wymagania rozporządzenia do art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa z 9 załącznikami, Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym z załącznikiem).
 • Dokumentacja jest dopasowana do profilu działalności i pozwala na prawidłowe wdrożenie z zaleceniami prawnika
3. Rejestracja zbiorów do GIODO przez prawnika
 • Rejestracja zbiorów danych w GIODO, wykonana w całości przez prawnika RBDO
 • Czynności rejestracji poszczególnych zbiorów do GIODO potwierdzone wnioskiem zgłoszeniowym i uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod numerem rejestrowym
Zapewniamy 6 miesięczną ochroną prawną dla wyznaczonej osoby nadzorującej system ochrony danych w razie wszelkich pytań i wątpliwości.

Sprawdź i zamów: http://rbdo.pl/sklep/produkt/audyt-baz-danych-ze-zgloszeniem-do-rejestru-giodoKompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych z 12 miesięczną opieką prawną


Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna obsługa prawna dedykowana dla podmiotów wykorzystujących bazy danych w codziennej działalności.


Usługa obejmuje:
 1. Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych
 2. Audyt i rejestracja baz w GIODO;
 3. Przeszkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - obowiązkowej funkcji we wszystkich spółkach.

Cena kompleksowego wdrożenia to 2690 zł netto (+23% VAT) - zobacz opis...

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ETAPÓW USŁUGI:

1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH
Dokumentacja jest analizowana i opracowywana w szczegółowy sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu działalności pod kątem
przetwarzanych danych osobowych. Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i towarzyszących przepisów dla poszczególnych branż.

2. AUDYT BAZ DANYCH Z REJESTRACJĄ ZBIORÓW W GIODO Wykonany przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie ochrony danych osobowych. Zbiory danych zostają bezpośrednio zgłoszone do rejestru GIODO w warszawskiej siedzibie GIODO, wraz z uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod wskazanym numerem rejestrowym.

3. PRZESZKOLENIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) - wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wdrożenie dokumentacji i przetwarzanie danych osobowych w firmie lub jednostce organizacyjnej zgodne z przepisami ustawy. Zgodnie z Art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych ppkt. 3 „Administrator Danych (właściciel firmy, Prezes, Dyrektor Generalny) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności”.

Sprawdź i zamów: http://rbdo.pl/sklep/produkt/dedykowane-wdrozenie-systemu-przetwarzania