Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>
May 15 2017

Regulamin szkolenia AnoMail


1. Organizatorem szkolenia jest firma Suport Mirosław Kryska – właściciel marki hostingowej Niebieski.net, we współpracy z AnoMail Software.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest rejestracja oraz wniesienie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanej po rejestracji faktury pro forma. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat zainteresowanych.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest najpóźniej do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji po tym terminie organizator ma prawo do potrącenia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny szkolenia.

4. Zorganizowanie szkolenia będzie możliwe tylko w przypadku zebrania wymaganej liczby uczestników. Jeżeli w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem nie zostanie zebrana grupa osób umożliwiająca realizację szkolenia, kursantom zostanie zwrócona w całości opłata za szkolenie.

5. Kursant zobowiązuje się do zapoznania z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi oraz wgrania do swojego komputera materiałów szkoleniowych otrzymanych drogą mailową przed szkoleniem.

6. Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Suport - Chrzanów, CH Max, ul. Trzebińska 40, sala szkoleniowa nr 6.