Newsletter Niebieski.net:
- porady biznesowe
- bezpieczeństwo w Sieci
- promocje
Zapisz się >>>
Sep 04 2019
Współpracujemy z Niebieski.net od ok. 6-7 lat, głównie w zakresie hostingu naszego serwisu
i narzędzi związanych z prowadzeniem kampanii e-mailingowych. Kontakt z Niebieskimi zawsze
był szybki i bezproblemowy, a sympatyczny zespół zawsze szczegółowo odpowiadał
na pytania czy pomagał w kwestiach technicznych.

Zdecydowanie polecamy wszystkim, którzy szukają rzetelnego partnera i dostawcy usług hostingowych.

Jakub Sergiel
dyrektor ds. rozwoju strategicznego i marketingu
https://witalni.pl


Mar 19 2018

Dziękujemy za wysłanie formularza.

Skontaktujemy się do 48 godzin w dni robocze.
Jan 05 2018

Zapraszamy na otwarte szkolenie z programu AnoMail 2019

Szkolenie autoryzowane przez AnoMail Software i Niebieski.net


Cele szkolenia:

 • nauka optymalnego korzystania z funkcji systemu e-mailingowego AnoMail
 • poznanie zasad niezbędnych do prowadzenia bezpiecznych akcji e-mail marketingowych
 • zapoznanie z podstawowymi błędami, jakie popełniane są przez początkujących e-marketerów,
  a wpływają na obniżenie skuteczności wysyłek
Szkolenie przeznaczone dla osób, które:

 • posiadają program AnoMail, lecz nie zaczęły jeszcze wykorzystywać jego możliwości lub natrafiły
  na pierwsze problemy z zakresu podstawowej obsługi funkcji programu
  LUB
 • nie posiadają jeszcze programu AnoMail, z dowolnym wcześniejszym doświadczeniem
  w zakresie realizacji mailingów

Miejsce szkolenia:

Siedziba Niebieski.net - Chrzanów, ul. Trzebińska 40
Centrum Handlowe Max - kameralna sala szkoleniowa
(II piętro, sala nr 6)
Darmowy parking pod Centrum Handlowym
(1,5 km od zjazdu z autostrady A4 na Chrzanów)

Szkolenie prowadzi:
dr Przemysław Rusiecki
Trener biznesu, ekspert ds. e-marketingu
Autor projektu AnoMail.pl
oraz
konsultant ds. obsługi serwerów Niebieski.net

Posiadasz aktualną licencję AnoMail 2018?
Zamów szkolenie bez licencji.

Nie korzystasz jeszcze z AnoMail 2018 lub masz nieaktualną wersję?
Zamów szkolenie z licencją.

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte?
Sprawdź ofertę

Masz pytania w sprawie szkolenia?
Skontaktuj się z nami
May 15 2017


1. Organizatorem szkolenia jest firma Suport Mirosław Kryska – właściciel marki hostingowej Niebieski.net, we współpracy z AnoMail Software.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest rejestracja oraz wniesienie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanej po rejestracji faktury pro forma. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat zainteresowanych.

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest najpóźniej do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji po tym terminie organizator ma prawo do potrącenia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% ceny szkolenia.

4. Zorganizowanie szkolenia będzie możliwe tylko w przypadku zebrania wymaganej liczby uczestników. Jeżeli w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem nie zostanie zebrana grupa osób umożliwiająca realizację szkolenia, kursantom zostanie zwrócona w całości opłata za szkolenie.

5. Kursant zobowiązuje się do zapoznania z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi oraz wgrania do swojego komputera materiałów szkoleniowych otrzymanych drogą mailową przed szkoleniem.

6. Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Suport - Chrzanów, CH Max, ul. Trzebińska 40, sala szkoleniowa nr 6.
Jun 24 2015

Jak Niebieski.net rozumie, że odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

Jest to nasza interpretacja, tylko na potrzeby rozumienia zasad użycia serwerów do mass-mailingu z linii OFERTA i ZAPYTANIE.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może odbyć się w następujący sposób:
 • kliknięcie w wiadomości w link potwierdzający zgodę. Link ten musi być opisany w sposób nie budzący wątpliwości, że odbiorca taką zgodę wyraża. System do obsługi takiego mailingu musi rejestrować i przechowywać datę kliknięcia oraz adres IP komputera, z którego kliknięcie w link nastąpiło
 • wysłanie wiadomości, w której odbiorca wyraża zgodę, poprzez wstawienia w tytule lub treści wiadomości „zgoda”, „tak”, „proszę o ofertę” lub temu typu podobne wyrażenie. Tak wyrażoną zgodę należy przechowywać. Ważne, aby to były całe wiadomości, z tzw. nagłówkami, m.in. informacjami, z jakiego IP i adresu wiadomość ze zgodą została wysłana.
W takich sytuacjach konieczne jest w treści każdej wiadomości (np. w stopce) wstawienie informacji, że odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz okoliczności wyrażenia tej zgody.
Np. Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ…
…otrzymaliśmy potwierdzenie chęci otrzymywania informacji handlowych na ten adres e-mail
...zarejestrowałeś się w naszym serwisie…i zaakceptowałeś jego regulamin

Koniecznie jest także umożliwienie odbiorcy łatwego usunięcia swojego adresu z bazy adresów. Może to się odbyć np. poprzez kliknięcie w link wypisujący, bądź wskazanie adresu e-mail, na który odbiorca ma wysłać żądanie usunięcia adresu z bazy.

Jeśli zachodzą, któreś z tych okoliczności prosimy o skorzystanie z naszych serwerów OFERTA.

W innym wypadku prosimy o skorzystanie z serwerów ZAPYTANIE.
Przypadki, kiedy fakt wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest wątpliwy i należy skorzystać z serwerów ZAPYTANIE:
 • baza była zbierana, lecz system nie rejestrował adresu IP ani daty potwierdzenia bądź takie zapisy były, ale zostały utracone, np. przez zmianę systemu do wysyłki mailingu. W przypadku sporu z odbiorcą nie będzie możliwości wykazania, że taka zgoda nastąpiła.
 • baza była zbierana, ale nie były archiwizowane wiadomości z wyrażeniem zgody lub była archiwizowana tylko treść wiadomości, ale bez tzw. nagłówków
 • baza została zakupiona
Jeśli macie Państwo wątpliwości, który przypadek dotyczy Państwa, prosimy o kontakt z naszym specjalistą, aby omówić Państwa indywidualną sytuację.
Feb 05 2015

okladka (2)Każde przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna zatrudniająca choćby 1 pracownika lub posiadająca w jakiejkolwiek formie dane Klientów czy rejestry korespondencji, przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W praktyce niemal 99% podmiotów gospodarczych przetwarza dane osobowe, w zawiązku z czym są one zobowiązane do wdrożenia systemu przetwarzania ochrony danych osobowych, którego kluczowym elementem jest wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz rejestracja zbiorów lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.

Poszczególne podmioty powinny z dużą ostrożnością wybrać optymalny wariant wdrożenia. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy rekomendacje wdrożeń dla poszczególnych podmiotów:

Feb 05 2015

Portrait of a beautiful woman writing and a laptop in frontOd 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowelizacją firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane Klientów, rejestry korespondencji) będą musiały dokonać rejestracji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub zgłoszenia zbiorów do GIODO. Istnieją zatem dwa warianty do wyboru:

1. Pełnienie funkcji nadzorcy ochrony danych przez administratora danych (właściciela, Zarząd, Dyrekcję) z wdrożeniem dokumentacji i rejestracją zbiorów do GIODO, albo

2. wyznaczenie i zgłoszenie do rejestru – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który będzie czuwał nad dokumentacją i zbiorami wewnątrz podmiotu.

Aug 26 2014
Dziękujemy za udzielenie informacji.
Nasz specjalista będzie z Państwem w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym najszybciej, jak to będzie możliwie i nie później niż do 48 godzin w dni robocze.
W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mar 03 2014
Businessman looking through a magnifying
Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku między GIODO a PIP, inspektorzy PIP mogą sprawdzać prawidłowość przetwarzania danych osobowych u każdego przedsiębiorcy przetwarzającego dane pracowników oraz klientów. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys. kontroli. Podczas kontroli przeprowadzanych przez PIP w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, urzędnicy mogą dostrzec nieprawidłowości, które skłonią ich do przekazania uchybień do GIODO, które z kolei może nałożyć na podmiot wysokie kary grzywien przymuszających od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnych. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia - np. dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.

Mar 03 2014
RbdoStd
Zgodnie z art 36 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, Klientów) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Ważna jest także weryfikacja czy zbiory podlegają obowiązkowi zgłoszenia do GIODO. Oferta kompleksowej dokumentacji z instrukcją zgłoszenia do GIODO jest dostępna tutaj.
Mar 03 2014

GIODO_PR

(…) trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli wydamy decyzję zakazującą biuru rachunkowemu przetwarzania danych, to tym samym zakażemy mu działalności (…)

Powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) w wywiadzie stanowiącym część artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 23 stycznia 2013 roku pt. „Biura rachunkowe w rękach GIODO”.
Mar 03 2014
Business coaching
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wskazuje jednoznacznie, do przetwarzania danych osobowych pracowników – co znajduje oparcie w art. 221 § 5 kodeksu pracy – „stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych”. W rezultacie firma jest zobowiązania do wdrożenia dokumentacji, spełniającej wymogi rozporządzenia. Niewykonanie decyzji administracyjnych może wiązać się z nałożeniem kar grzywny do 50.000 zł za każde uchybienie, ze strony Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia - np. dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.
Jun 19 2013


Powierzenie przetwarzania danych osobowych

W ochronie danych osobowych istnieje takie zjawisko jak powierzenie przetwarzania danych osobowych. Dochodzi do niego wtedy, kiedy udostępniamy innemu podmiotowi zebrane przez nas dane osobowe w celu wykonania określonej czynności lub usługi.

Jun 19 2013


GIODO i PIP łączą siły

O instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych słyszy się coraz częściej. Co prawda, wiele osób uważa jeszcze, że ustawa o ochronie danych osobowych jest tzw. martwą ustawą, ponieważ prawie nikt się do niej nie stosuje. Myślenie takie może być jednak błędne.

Jun 19 2013


Czym jest Przetwarzanie Danych Osobowych

Prześledźmy przykład biura rachunkowego pod kątem przetwarzania danych osobowych.

Księgowa zbiera od swojego klienta faktury - zarówno wystawione przez niego, jak i te kosztowe. Na każdej fakturze znajdują się dane kupującego i sprzedającego – z pewnością będą tam dane osobowe. Faktury te należy zaksięgować, czyli wprowadzić do księgi przychodów i rozchodów bez względu, czy jest ona w postaci papierowej czy elektronicznej. Po wprowadzeniu danych, niektóre biura dodatkowo przechowują faktury.

Mar 15 2013
Co tu dużo gadać! Gdyby nie Mirek, dziś nie istniałoby nasze oprogramowanie NetMailer.

Zawsze też mogłem polegać na firmie Mirka w trudnych momentach, co jest rzadkie w biznesie. Można to nazwać prawdziwym aliansem strategicznym. Na takiej relacji się buduje przewagę konkurencyjną. Osoba czy firma, na której można polegać, jest bezcenna, jest przyjacielem cenniejszym niż pieniądz.

Firma Mirka należy do nielicznych na rynku, która autentycznie troszczy się o dobro swoich klientów. Dlatego polecam Mirka wszystkim swoim klientom.Piotr Michalak

Strategie Rozwoju sp. z o.o.

https://netmailer.pl

https://strategie-rozwoju.pl

Jul 20 2012

REGULAMIN PROMOCJI „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!”

Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2012 roku

I. Organizator promocji

Organizatorem promocji jest Suport Mirosław Kryska, właściciel serwisu i marki Niebieski.net.

II. Uregulowania prawne

1. Podstawą prawną promocji jest niniejszy Regulamin, który stanowi jedyny dokument określający zasady oraz okres trwania promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.niebieski.net/regulamin-prezent-od-webmastera.

2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja oraz firma, która nie korzystała dotąd z usług i promocji oferowanych przez serwis Niebieski.net, zwana dalej „Nowym Klientem”.

4. Do uczestnictwa w promocji upoważnia kupon promocyjny z ważnym kodem aktywacji, zwany dalej „Pakietem Prezentowym”.

5. Nabycie Pakietu Prezentowego jest bezpłatne.

6. Realizacja Pakietu Prezentowego jest płatna 1 zł brutto - ze względu na bycie w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym.

6. Wyłącznymi kolporterami Pakietów Prezentowych są Partnerzy serwisu Niebieski.net.

III. Przedmiot promocji

Przedmiot promocji stanowią usługi:

1. Domena .pl na 1 rok o wartości rynkowej 30 zł netto;

2. Pakiet "Ochrona danych osobowych" o wartości rynkowej 200 zł netto;
2.1. Usługa obejmuje:
a) konsultację ze specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych (1 godzina)
b) poradnik "15 najczęstszych pytań w ochronie danych osobowych" (format pdf)
c) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą na czas działania hostingu (3 miesiące)

3. Poradnik "Jak nie zostać spamerem" o wartości rynkowej 30 zł netto;
3.1. Usługa obejmuje profesjonalny poradnik antyspamowy dostępny w wersji elektronicznej lub drukowanej.

4. Niebieskie Miesiące o wartości rynkowej 240 zł netto;
4.1. Usługa obejmuje:
a) przeniesienie stron na serwery Niebieski.net - obejmuje przeniesienie do 3 stron, a w przypadku większej ilości - dogodne warunki
b) przeniesienie kont pocztowych na serwery Niebieski.net
c) 3 miesiące hostingu,
d) gwarancję 24 godzinnej pomocy technicznej.

IV. Zasady promocji

1. Usługi w ramach promocji można łączyć.

2. Powtarzające się w usługach elementy składowe nie ulegają sumowaniu.

3. Pakiet Prezentowy można wykorzystać do daty ważności, określonej na otrzymanym Pakiecie.

4. Realizacji Pakietu Prezentowego można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.niebieski.net/prezent-od-webmastera lub z pomocą konsultanta serwisu Niebieski.net pod numerem telefonu 32 753 86 87.

5. Po upływie czasu, na jaki opiewają usługi w Pakiecie Prezentowym, Nowy Klient decyduje, czy chce nadal korzystać z usługi.
5.1. Nowy Klient otrzyma powiadomienia o wygasaniu usług wraz z fakturą proformą na ewentualne przedłużenie usług, które podlegają przedłużeniu. Brak informacji o przedłużeniu usług, powoduje wygaśnięcie posiadanych usług.

6. Przedłużenia usług można dokonać na następujących warunkach:

6.1. Domena .pl – koszt przedłużenia domeny .pl – 89 zł netto / rok
6.2. Poradnik „Jak nie zostać spamerem” – nie ma potrzeby przedłużenia
6.3. Niebieskie Miesiące – koszt przedłużenia hostingu na następny okres rozliczeniowy:

 • 1 miesiąc – 45,00 zł netto + 23% VAT
 • 3 miesiące – 95,00 zł netto + 23% VAT
 • 6 miesięcy – 165,00 zł netto + 23% VAT
 • 12 miesięcy - 295,00 zł netto + 23% VAT

Faktura proforma na przedłużenie hostingu jest wystawiana na okres roczny - najczęściej wybieraną i najbardziej korzystną opcję. Nowy Klient może również dokonać przedłużenia na inny okres rozliczeniowy.

6.4. Ochrona danych osobowych – ewentualnemu przedłużeniu podlega hosting danych osobowych na serwerach Niebieski.net - 165 zł netto / rok

V. Postanowienia końcowe

1. Usług objętych promocją „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!” nie można łączyć z innymi promocjami serwisu Niebieski.net.

2. Do umów pomiędzy Nowym Klientem, a firmą Suport Mirosław Kryska i posiadaną przez nią marką Niebieski.net zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Nowym Klientem a firmą Suport Mirosław Kryska, a którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy Suport Mirosław Kryska.

3. Firma Suport Mirosław Kryska zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Pakietu Prezentowego bez podania przyczyny.

4. Promocja „Dobrze, lepiej, Niebieski.net!” ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

5. Regulamin obowiązuje do odwołania.

By powrócić do realizacji zamówienia, kliknij TUTAJ


Jul 20 2012

Jak wykorzystać Pakiet Prezentowy?

 1. Wejdź na stronę www.niebieski.net/prezent-od-webmastera lub zadzwoń pod numer 32 753 86 87, aby uzyskać pomoc w skorzystaniu z Pakietu.

 2. Wybierz usługę lub usługi, z których chcesz skorzystać zaznaczając pola wyboru przy poszczególnych usługach.

 3. Zaakceptuj Regulamin Promocji oraz Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych.

 4. Pole „Uwagi” możesz wykorzystać do przekazania nam dodatkowych informacji związanych z Twoim zamówieniem.

 5. Zatwierdź swój wybór klikając przycisk „Zamów”.

 6. Na następnej stronie pojawi się pole o nazwie „Wpisz kod kuponu”. Wprowadź tutaj unikalny kod swojego Pakietu Prezentowego, a następnie zatwierdź przyciskiem „użyj kuponu”. Należność za wybrane usługi zostanie zredukowana do 1 zł brutto.

 7. Zatwierdź ten krok klikając „Zamawiam”. Na Twoim ekranie wyświetli się formularz danych klienta, który należy uzupełnić podając swoje dane. Wykorzystamy je do realizacji zamówienia.

 8. Przejdź „dalej”, a na Twoim monitorze wyświetli się ekran podsumowania. Zakończ proces zamówienia klikając „wyślij zamówienie”.

 9. Usługa hostingu będzie uruchomiona maksymalnie do 24 godzin od momentu zamówienia (dotyczy dni roboczych). Na podany adres e-mail otrzymasz dane dostępowe, a specjalista Niebieski.net skontaktuje się z Tobą w celu realizacji pozostałych usług.

By przejść do realizacji zamówienia, kliknij TUTAJ